braa1.jpg

Victoria har ordet

l2

For tiden deltar jeg i et prosjekt med å restaurere vinduer tilhørende NTNU Gamle Fysikk, som er bygd i år 1920.

 

 


Navn:
Victoria Bergmann Larsen
Stilling:
Praktikant/ hjelpearbeider hos Braa & SørvågBygg AS
Utdanningsområde:
Studerer til bachelor i Kulturminneforvaltning på NTNU.

Har tidligere tatt fag ved Byggingeniør på HiST
og har gjennomført årsstudium i kunsthistorie
på NTNU.
Interesser: Lære mer om restaurering av eldre bebyggelse,
byggeskikk, byutvikling, arealplanlegging og vern om
kulturminner.

Jeg fikk vite om Braa og Sørvåg Bygg AS og deres oppgaver etter en taklekkasje hjemme, da en av deres takstmenn
kom for å vurdere skaden.

Av nysgjerrighet ble det spurt om hvilke typer arbeid firmaet utfører og interessant ble det da jeg fikk høre at
de tar på seg restaureringsarbeider, noe som står sentralt i teoridelen på kulturminneforvaltningsstudiet innenfor fag
som bygningsvern og kulturminnevern.

Derfor spurte jeg om de ikke trengte ekstra arbeidskraft da jeg har hatt ønske om å gå over i en jobb som gir mer
relevant jobberfaring og er relatert til studiet mitt. Hos firmaet får jeg lære hvordan tradisjonelt håndverk foregår i praksis.
Jeg får god kjennskap til snekkerverkstedets maskinpark, muligheter for restaurering av bygningsdetaljer og produksjon
av nye bygningsdetaljer som ikke lenger er handelsvare hos dagens byggevarehus.

Frem for alt gir praksis hos Braa og Sørvåg Bygg AS økt forståelse for restaurering som helhetlig prosess bestående
av mange elementer. Braa og Sørvåg Bygg AS sine mål om å videreføre tradisjonelt håndverk og å delta i utviklingen
av dagens og fremtidens byggeskikker, driftes meget nært egne mål i mine studier på NTNU.

For tiden deltar jeg i et prosjekt med å restaurere vinduer tilhørende NTNU Gamle Fysikk, som er bygd i år 1920.
Vinduskarmene blir restaurert på stedet med fjerning av gammel maling, kontroll og/ eller utbedring av råteskader
og malt på nytt med linoljemaling.

Samtlige vindusrammer blir dokumentert og fraktet til snekkerverkstedet på Tiller for samme prosess som karmene.
I tillegg blir innerrammene noe ombygd for innsetting av tolags isolerglass. Hele prosessen er godkjent av
riksantikvaren for bevaring av fredete bygg. Dette er for meg et viktig studie i praktisk arbeid med restaurering.

Aktuelt

Ny tømmerlærling

l1Alexander Anthonsen er ansatt fra Juni 2015 som ny tømmerlærling.

Victoria har ordet

l2

For tiden deltar jeg i et prosjekt med å restaurere vinduer tilhørende NTNU Gamle Fysikk, som er bygd i år 1920.

 

Les mer …

Vi bruker cookies for å gi deg bedre tjenester. Noen cookies er helt nødvendige for funksjonaliteten på nettsidene, mens andre blir brukt til å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen. Les vår cookie policy for å lese mer om cookies, og hvordan evt. fjerne dem. Cookie Policy.

Jeg aksepterer, og gir underforstått samtykke til cookies fra www.braasorvaag.no
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk